Poruší město Brno vydáním karty Brňana zákon?

V průběhu tohoto roku plánuje Brno vydat takzvanou kartu Brňana a pokusit se konkurovat už existující úspěšné Kartě Krňana. Smyslem karty je motivovat lidi k tomu, aby si převedli trvalé bydliště do Brna — město pak dostane víc peněz ze státního rozpočtu. Za ty pak brňanům zaplatí slevy v městských divadlech a bazénech. Cool?

stastka-karta-brnana

Šťástka ve zpravodaji Brno-střed

Zkusme pro chvíli ignorovat fakt, že karta je zbytečná, protože má každý napsané trvalé bydliště na zadní straně občanky, kterou stejně musíme nosit všichni u sebe.  Je v pořádku utrácet státní peníze a poskytovat slevy jen lidem s určitým trvalým bydlištěm?

Z vyjádření Ombudsama:

Poskytovatel zboží a služeb má obecně právo zaměřit se na spotřebitele, od nichž očekává nejvyšší zisk. Pokud je však jeho úmyslem příslušníky určité skupiny vyloučit, může být jeho jednání v rozporu s antidiskriminačním právem.

Pokud s vyšší cenou není spojena žádná speciální služba (např. prohlídka vedená v cizím jazyce), není možné takové určení ceny považovat za legitimní.

Nejvyšší správní soud shledal nezákonným rozlišování z důvodu trvalého pobytu, kterého se dopouštěly obce, popř. organizace obcemi zřízené. Viz rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 16. března 2007, č.j. 4 As 63/2005-69, rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 20. prosince 2006, č.j. 1 As 14/2006-68, rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 6. února 2008, č.j. 3 As 67/2007-54.

Vzhledem k tomu, že se podílím na projektu MUNISS, očekávejte ještě aspoň jeden příspěvek k tématu.

Comments are disabled